Burse de Excelenţă pentru cei mai buni studenţi în IT

08.10.2015

Fundaţia Orange Moldova, în parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă în IT”. Aceasta este prima componentă a proiectului naţional de susţinere a educaţiei digitale din Moldova – Orange Digital School, lansat recent. Sub umbrela Orange Digital School, sunt implementate câteva proiecte majore, care vin să asigure în învăţământul din ţara noastră accesul la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Programul “Burse de Excelenţă în IT” are drept scop stimularea tinerilor înmatriculaţi la specialităţile IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul de studii şi implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. În cadrul programului vor fi oferite, în bază de concurs, 10 burse a câte 12000 lei, după cum urmează:

  • 3 burse vor fi oferite elevilor din ultimul an de studii, din cadrul colegiilor cu profil IT
  • 7 burse vor fi oferite studenţilor din ultimul an de studii (ciclul Licenţă), cu frecvenţă la zi, de la specialităţile IT, înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior din ţară

Fundaţia Orange Moldova, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii înmatriculaţi la specialităţile IT, care sunt motivaţi pentru studii profunde, să înregistreze succese în domeniul tehnologiilor informaţionale, astfel contribuind la dezvoltarea lor personală şi profesională.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

  • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM
  • să fie elevi înmatriculaţi la specialităţile IT (Informatică; Calculatoare; Automatică şi Informatică; altele ce includ specialitatea IT, dar nu sunt menţionate aici), de la ultimul an de studii din cadrul următoarelor 3 colegii de profil: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Chişinău şi Colegiul Politehnic din Bălţi

sau,

  • să fie studenţi înmatriculaţi la specialităţile IT, de la ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul Licenţă, din cadrul instituţiilor universitare din Moldova
  • să demonstreze reuşită academică, media generală pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,50
  • să prezinte dovezi ale activităţii curriculare şi extracurriculare ce ţin de domeniul de studiu al aplicantului, inclusiv în vederea dezvoltării tehnologiilor informaţionale

Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Nu sunt eligibili programului Burse de Excelenţă în domeniul IT: tinerii care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri finanţate de către Compania Orange sau Fundaţia Orange Moldova, anunţate în anul calendaristic 2015; studenţii care au absolvit un ciclu licenţă şi/sau masterat şi, la moment, urmează o a doua licenţă.

Procedura de evaluare şi selecţie:

Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare corect şi complet, respectând termenele limită. Decizia finală este luată de către Consiliul de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse pentru concurs potrivit criteriilor de evaluare.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, or. Chişinău, str. Puşkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072, eac@eac.md, www.eac.md.

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 octombrie 2015, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din or. Chişinău, str. Puşkin 16, pe www.eac.md