Crearea unui sistem de încălzire în sala sportivă a Şcolii-internat auxiliare pentru copii cu deficienţe mintale din or. Străşeni