Aplică la proiectul Incluziunea digitală rurală al Fundației Orange Moldova

05.02.2019

20 de seturi de echipamente, fiecare a câte 2 laptopuri, o imprimantă, un proiector şi o masă mobilă pentru proiector sunt oferite de Fundația Orange Moldova, în baza de concurs, în cadrul proiectului Incluziunea digitală rurală. În competiție se pot înscrie gimnaziile și liceele din zonele rurale cu un număr de cel puţin 250 de elevi.

Scopul proiectului este de a contribui la educaţia digitală şi la diminuarea excluziunii sociale a elevilor din şcolile rurale. Proiectul este implementat de către Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Condiţii de participare

în cadrul proiectului pot participa doar instituțiile de învățământ din localitățile rurale (inclusiv suburbiile mun. Chișinău) care numără cel puţin 250 de elevi.

Dosarul de participare va include următoarele acte (completate în limbile română sau rusă):

  1. Formular de aplicare completat (formatul formularului nu se modifică);
  2. Un document ce confirmă numărul de elevi în şcoală;
  3. O notă informativă despre dotarea instituției cu echipament IT (anume computere, laptopuri, proiectoare și imprimante);
  4. O scrisoare de motivare, din partea directorului instituţiei, care să explice necesitatea unui astfel de echipament, precum şi să specifice în ce activităţi şcolare acesta va fi folosit. Scrisoarea va fi semnată şi ştampilată de către directorul instituţiei şi va conţine minimum 500 cuvinte;
  5. O listă de activităţi academice şi extracurriculare organizate pe parcursul anului de studii 2017-2018 și primul semestru al anului academic curent, în formă de tabel, cu următoarele informaţii: data activității, denumirea activităţii, scurtă descriere.

Nu sunt eligibile gimnaziile şi liceele plasate în centrele raionale, oraşe, municipii, cât şi în or. Chişinău.

Termenul limită de depunere a dosarului de participare este 4 martie 2019.

Dosarele se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau prin scrisoare recomandată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, MD 2012, tel: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.

Despre proiect

Proiectul Incluziunea digitală rurală a fost lansat în anul 2014 la inițiativa Fundației Orange Moldova, sub umbrela Orange Digital School. Prin incluziunea digitală rurală Orange Moldova își propune să contribuie la îmbunătăţirea procesului de studii și să şteargă bariera digitală din învăţământul preuniversitar în mediul rural. Pe parcursul celor 4 ediții ale proiectului peste 75.000 de elevi și profesori din 68 instituții de învățământ din localităţi rurale au beneficiat de 70 de seturi de echipament digital performant, oferit de către Fundaţia Orange Moldova