Consiliul Director al Fundaţiei Orange Moldova

Organele de conducere, executive şi control ale Fundaţiei sunt Preşedintele Consiliului Fundaţiei, Consiliul Fundaţiei şi Consiliul de tutelă.

Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova

Ludmila NISTORICA,
Director Marketing şi Comunicare, Orange Moldova

Preşedintele Consiliului Fundaţiei organizează şi dirijează activitatea curentă a Fundaţiei, prezidează şedinţele consiliului, semnează acorduri, contracte, numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat, prezintă consiliului raportul financiar şi de activitate ale Fundaţiei şi poartă răspundere personală pentru activitatea Fundaţiei.

Consiliul Fundaţiei

Consiliul Fundaţiei este organul suprem de conducere al Fundaţiei compus din 7 membri, care elaborează strategia dezvoltării Fundaţiei, aprobă planul de activitate, bugetul, regulamentele interne, raportul financiar şi de activitate şi gestionează patrimoniul Fundaţiei, având următoare componenţă:

Mary Lisa DURBAN,
Director Sponsorizări pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Consolidare Orange Group

Christine RIBAS,
Director Guvernanţă Orange pentru Romania şi Moldova

Vadim MARCENCO,
Director Vânzări, Orange Moldova

Sergiu POSTICĂ,
Director Strategie, Dezvoltare şi Afaceri Regulatorii, Orange Moldova

Igor ANDRIEȘ,
Şef al Diviziunii Juridice şi Reglementare, Orange Moldova

Maria ROTARU,
Director Financiar, Orange Moldova