burse pentru fete

despre proiect

Educatia detine un rol important in combaterea saraciei, reducerea somajului si asigurarea cresterii economice durabile, insa, pentru a valorifica aceasta oportunitate, este necesar de a asigura accesul echitabil la serviciile de educatie de calitate tuturor tinerilor din tara.

Proiectul "Burse pentru fete din familii vulnerabile" va oferi un suport informational obiectiv, unic si actualizat tinerelor din Republica Moldova despre posibilitatea de a participa la o serie de programe riguroase de studii/cercetari, organizate intr-un mediu academic si culural de alternativa. De asemenea, in cadrul proiectului se va asigura si suportul informational necesar pentru integrarea acestor tinere in societate. Beneficiarelor li se vor oferi si servicii de consiliere pe intreaga perioada a proiectului, cu scopul de a le ghida si indruma in anumite situatii de dificultate pentru a le depasi si a merge mai departe.

scopul si obiectivele proiectului

  Scopul proiectului este:
 • Acordarea suportului necesar tinerelor care provin din medii nefavorabile, inclusiv din familii social-vulnerabile din Republica Moldova, pentru a facilita accesul lor la educatie in institutiile de invatamant preuniversitare, medii de specialitate si superioare.
  Obiectivele proiectului sunt:
 • Oferirea a 300 de burse de studii suplimentare tinerelor din familii vulnerabile pentru facilitare accesului acestora la educatie;
 • Facilitarea incadrarii tinerilor in campul muncii prin acordarea suportului informational necesar;
 • Reducerea inechitatii accesului la studii educationale, oferind tinerelor din medii nefavorabile suportul financiar necesar pentru integrarea acestora in societate.

rezultate

Proiectul va oferi posibilitatea mai multor tinere dezavantajate sa beneficieze de servicii educationale de calitate adecvate ca, ulterior, sa se poata incadra in campul muncii si sa fie pozitionate in societate la acelasi nivel ca si semenele lor.

Bursele Fundaţiei „Orange Moldova” pentru fete din instituţii de tip internat

instructiuni de aplicare

Programul “Bursele Fundaţiei „Orange Moldova” pentru fete din instituţii de tip internat” are drept scop susţinerea fetelor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educaţie în instituţiile de învăţămînt secundar profesional din ţară. Programul susţine tinerele motivate să dobîndească o pregătire profesională, oferindu-le suportul financiar şi informaţional necesar, contribuind astfel la dezvoltarea personală şi profesională a acestora. Bursele se acordă pentru un singur an de studii şi vor acoperi cheltuielile ce ţin de masă, cazare şi alte necesităţi ale beneficiarelor, în valoare de 1000 USD! Bursele nu se acordă automat pentru anul următor de studii, dar este posibilă reînnoirea acestora, în bază de concurs, în cazul în care elevele bursiere au absolvit cu succes anul precedent de studii. Fundaţia “Orange Moldova” în calitate de partener al proiectului “Bursele Fundaţiei „Orange Moldova” pentru fete din instituţii de tip internat” îşi propune să faciliteze accesul tinerelor din medii nefavorabile la educaţie de calitate.

condiţii de participare

La momentul aplicării la programul de burse, candidatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie eleve în ultimul an gimnazial din cadrul instituţiilor de tip internat din Republica Moldova;
 • să dea dovadă de o situaţie academică bună, media notelor pentru ultimii trei ani de studii să fie nu mai mică de 7,50;
 • să fie motivate pentru a-şi continua studiile în cadrul şcolilor de meserii sau şcolilor profesionale din Republica Moldova, începînd cu septembrie 2011.

În cadrul programului de burse nu se vor face discriminări pe bază religie sau etnie.

NU SUNT ELIGIBILE tinerele care nu intenţionează sau nu reuşesc să-şi continue studiile în cadrul şcolilor profesionale sau de meserii!

Procedura de evaluare şi selecţie

Sunt considerate eligibile aplicantele care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program, şi au prezentat dosarul de aplicare corect şi complet, respectînd termenele limită. Decizia finală este luată de către Consiliul de Experţi independenţi, care va evalua dosarele depuse pentru concurs potrivit criteriilor de evaluare.

Procesul de selectare a candidatelor va decurge în 2 etape:

I etapă – constă în depunerea dosarelor de aplicare pînă în termenul limită de 28 februarie 2011. În cadrul acestei etape se va lua decizia de oferire condiţionată a burselor; II etapă – constă în prezentarea Certificatului de Înmatriculare la o şcoală de meserii sau şcoală profesională din Republica Moldova, de către candidatele care au primit bursele condiţionat, pînă în data de 15 septembrie 2011. În cadrul acestei etape se vor lua deciziile finale de oferire a burselor.

Retineţi! Comisia de Experţi îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiei expuse în dosar, precum şi a documentelor prezentate, prin contactarea instituţiilor care au emis aceste documente. Angajaţii Centrului de Informaţii Universitare şi ai Fundaţiei „Orange Moldova” NU SUNT implicaţi în procesul de selectare şi nu influenţează sub nici o formă deciziile Consiliului de Experţi independenţi.

procesul de aplicare

Pentru a putea candida pentru obţinerea bursei în anul de studii 2011-2012 este necesar să respectaţi următoarele două termene limită obligatorii ale procedurii de aplicare:

 • Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare este 28 februarie 2011!
 • Termenul limită de prezentare a Certificatului de Înmatriculare la o şcoală profesională sau de meserii pentru anul de studii 2011 – 2012 este

15 septembrie 2011!

Candidatele pentru burse trebuie să depună următoarele documente OBLIGATORII:

 • formular de aplicare completat– solicitantele burselor sunt rugate să completeze cu grijă toate rubricile formularului de aplicare, furnizînd informaţii complete şi adevărate;
 • scrisoare de recomandare (caracteristica) – se eliberează de către un profesor care cunoaşte activitatea academică a elevei şi situaţia socială a acesteia. Scrisoarea trebuie să fie semnată de profesor şi ştampilată la directorul instituţiei de tip internat;
 • scrisoare de motivare - în formă de eseu, care să prezinte planurile de viitor a solicitantelor şi modul în care bursa obţinută o să le ajute la realizarea acestora;
 • certificat academic – se prezintă pentru ultimii 3 ani compleţi de studii gimnaziale, cu indicarea notei medii pentru fiecare an şi notei medii generale pentru toţi 3 ani. Certificatul academic trebuie să fie semnat şi ştampilat la directorul instituţiei de tip internat;
 • declaraţia de Veridicitate a Informaţiei (vezi mostra inclusă la formularul de aplicare) – care confirmă veridicitatea informaţiei prezentate în formularul de aplicare, precum şi a documentelor anexate;
 • copia xerox a buletinului de identitate sau a adeverinţei de naştere a aplicantei;
 • certificatul de Înmatriculare pentru anul de studii 2011-2012 la o şcoală de meserii sau şcoală profesională din Republica Moldova – se prezintă pîna în data de 15 septembrie 2011 de către candidatele care o să fie informate despre oferirea condiţionată a burselor.

Centrul de Informaţii Universitare va folosi informaţia din acest formular şi din documentele prezentate EXCLUSIV CU TITLU DE UZ INTERN, pentru evaluarea candidatelor şi desemnarea bursierelor programului. DATELE NU VOR FI FĂCUTE PUBLICE SUB NICI O FORMĂ SAU ÎMPREJURARE fără acordul solicitantei!

beneficiile programului de burse

Programul de Burse al Fundaţiei „Orange Moldova” pentru fete din instituţii de tip internat va oferi tinerelor defavorizate nu doar suportul financiar pentru a avea acces la serviciile educaţionale de calitate, dar va organiza şi un set de activităţi suplimentare cu implicarea directă a bursierelor. Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate: o serie de seminare şi workshop-uri în colaborare cu reprezentanţi:

 • ai sectorului privat (diverse aspecte ce ţin de angajare: contract de angajare; aspecte de remunerare; timpul de muncă şi de odihnă etc.);
 • ai sectorului asociativ (voluntariat, scriere de proiecte şi colectare de fonduri);
 • absolvenţii programelor de burse vor realiza o serie de workshop-uri axate pe : Întocmirea unui CV, scrisori de motivare, eseu şi cum să te comporţi la interviu;

va fi creată o listă electronică, astfel încît beneficiarii bursei vor primi informaţie actualizată cu privire la oportunităţi de studii, stagii, finanţări, posibilităţi de a fi angajaţi pe vară, variate training-uri şi posibilităţi educative, de dezvoltare personală şi profesională etc. Toate aceste activităţi vor fi organizate în cadrul Centrului de Informaţii Universitare, avînd ca scop transmiterea de cunoştinţe şi dezvoltarea de capacităţi în diverse domenii la elevele bursiere ale proiectului, contribuind la prosperitatea individuală a acestora.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 148, of. 22, MD 2012 Chişinău, tel: 221167, 221172, www.eac.md Coordonator de proiect – Irina Olaru, e-mail: iolaru@eac.md