Burse pentru formare profesională. Vezi cine sunt câștigătorii ediției 2018 - 2019

11.12.2018

Fundaţia Orange Moldova a desemnat câştigătorii celei de-a opta ediţii a proiectului Burse pentru formare profesională. Scopul proiectului este de a facilita accesul tinerilor din medii dezavantajate la educaţie de calitate în cadrul colegiilor, centrelor de excelență sau școlilor profesionale din Moldova.

Implementarea proiectului are un impact social major întrucât contribuie la reducerea inegalităţii accesului la studii, facilitarea obţinerii unei profesii, dar şi integrarea mai uşoară în societate a beneficiarilor.

Proiectul este derulat sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi implementat de către Centrul de Informaţii Universitare.

Anul acesta au aplicat la concurs 223 de tineri, din 53 de instituții de învățământ. Astfel, Fundaţia Orange Moldova a oferit, în bază de concurs, 80 de burse, în valoare de 12000 lei fiecare, pentru ca tinerii să-şi poată acoperi cheltuielile legate de studii, dar şi cele curente: cazare, masă, rechizite necesare pentru exersarea viitoarei meserii, etc. Bursele sunt oferite pentru o perioada de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii în următorul an de studii.

Vezi mai jos cine sunt câştigătorii ediţiei 2018 – 2019 ai proiectului Burse pentru formare profesională, desemnați de către o Comisie de Experţi Independenţi, care au evaluat dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Mai multe detalii despre proiect şi condiţiile de eligibilitate găsiţi aici.

Tinerii – aplicanţi noi
n/o Numele, prenumele Instituţia de învăţământ curentă
1. Cucerenco Silvia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
2. Rotaru Timon Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
3. Busuioc Ciprian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
4. Țărnă Elena Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
5. Gîrlea Ion Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
6. Chirtoca Veronica Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
7. Gînju Ion Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
8. Stașcu Ana Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
9. Mihailiuc Alexandra Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
10. Romanenco Alexandrina Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
11. Munteanu Dumitrița Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
12. Ungureanu Mihaela Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
13. Bîzîcci Elena Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
14. Cernioglo Inna Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
15. Tătaru Dionisie Colegiul Național de Comerț al ASEM
16. Toma Marin Colegiul Național de Comerț al ASEM
17. Iabanji Ion Colegiul Național de Comerț al ASEM
18. Nicorici Anastasia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
19. Gațapuc Natalia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
20. Ziliborș Cristina Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
21. Popa Eugenia Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
22. Talmaci Veronica Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
23. Gheceanu Gabriela Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
24. Slobodeniuc Iana Colegiul Agroindustrial din Ungheni
25. Dudai Elena Colegiul Agroindustrial din Ungheni
26. Macarova Anna Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor
27. Chirsanov Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
28. Oglindă Constantin Centrul de Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga"
29. Railean Daniel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
30. Florea Corina Centrul de Excelență în Industria Ușoară
31. Enișevschi Diana Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
32. Chirsanov Maria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
33. Busuioc Laura Colegiul Cooperatist din Moldova
34. Căpățînă Atanasie Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"
35. Plămădeală Anastasia Colegiul Național de Coreografie
36. Popa Rita Școala Profesională nr. 2 din Chișinău
37. Berliba Alina Școala Profesională nr. 2 din Chișinău
38. Ceban Radu Școala Profesională nr. 4 din Bălți
39. Simcenco Constantin Școala Profesională nr. 6 din Chișinău
40. Plotnic Ion Școala Profesoinală din Criuleni
41. Ciocan David Școala Profesională din Ungheni
Tinerii re-aplicanţi
1. Chilian Alexei Colegiul Tehnologic din Chișinău
2. Tătaru Adrian Colegiul Tehnologic din Chișinău
3. Cara Victoria Colegiul Tehnologic din Chișinău
4. Bulgaru Maria Colegiul Tehnologic din Chișinău
5. Guja Evelina Colegiul Tehnologic din Chișinău
6. Prodan Valeria Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
7. Barbăneagră Evelina Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
8. Cobzaru Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
9. Armaș Andrei Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
10. Lăcătuș Mihaela Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
11. Oprea Corina Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
12. Dintiu Alexia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
13. Gonța Ion Centrul de Excelență în Construcții
14. Sandu Alexandru Centrul de Excelență în Construcții
15. Șamurai Galina Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
16. Cibotari Adriana Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
17. Cojocaru Marina Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
18. Istrati Maria Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
19. Gavrilenco Serghei Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
20. Demedaș Sanda Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
21. Buraga Adriana Centrul de Excelență în Viticultura și Vinificație din Chișinău
22. Paruș Constantin Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
23. Curdoglo Natalia Colegiul "Mihail Ceachir" din Comrat
24. Coca Vasilița Colegiul "Mondostud-Art"
25. Maranciuc Natalia Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din s. Grinăuți, r. Ocnița
26. Popovici Emanuela Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
27. Croitor Mihaela Colegiul Cooperatist din Moldova
28. Melnic Virsavia Colegiul de Medicină din Bălți
29. Radeanu Iuliana Colegiul de Medicină din Ungheni
30. Gherghelegiu Luminița Colegiul Politehnic din Bălți
31. Negru Dumitru Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
32. Pulbere Victoria Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
33. Costin Laurenția Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
34. Vremere Vlad Școala Profesională nr. 11 din Chișinău
35. Vînaga Dumitru Școala Profesională nr. 11 din Chișinău
36. Borodin Natalia Școala Profesională com. Alexăndreni, r. Sîngerei
37. Petcova Victoria Școala Profesională din Căușeni
38. Arman Lilia Școala Profesională din Ștefan Vodă
39. Dorogan Nicolae Academia de Studii Economice a Moldovei