Consiliul Director al Fundaţiei Orange Moldova

Organele de conducere, executive şi control ale Fundaţiei sunt Preşedintele Consiliului Fundaţiei, Consiliul Fundaţiei şi Consiliul de tutelă.

 

Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova

Ludmila NISTORICA,
Director Marketing şi Comunicare, Orange Moldova

Preşedintele Consiliului Fundaţiei organizează şi dirijează activitatea curentă a Fundaţiei, prezidează şedinţele consiliului, semnează acorduri, contracte, numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat, prezintă consiliului raportul financiar şi de activitate ale Fundaţiei şi poartă răspundere personală pentru activitatea Fundaţiei.

 

Consiliul Fundaţiei

Consiliul Fundaţiei este organul suprem de conducere al Fundaţiei compus din 7 membri, care elaborează strategia dezvoltării Fundaţiei, aprobă planul de activitate, bugetul, regulamentele interne, raportul financiar şi de activitate şi gestionează patrimoniul Fundaţiei, având următoare componenţă:

 

Mary Lisa DURBAN,
Director Sponsorizări pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Consolidare Orange Group

 

Christine RIBAS,
Director Guvernanţă Orange pentru Romania şi Moldova

 

Vadim MARCENCO,
Director Vânzări, Orange Moldova

 

Sergiu POSTICĂ,
Director Strategie, Dezvoltare şi Afaceri Regulatorii, Orange Moldova

 

Igor ANDRIES,
Şef al Diviziunii Juridice şi Reglementare, Orange Moldova

 

Victoria MUSTEAŢĂ,
Manager Comunicare Corporativă şi Responsabilitate Social-Corporativă Orange Moldova

 

Consiliul de tutelă

Consiliul de tutelă este organul care se va instituit pentru a supraveghea conformitatea activităţii Fundaţiei cu legislaţia, cu statutul Fundaţiei şi cu normele eticii. Membrii Consiliului de tutelă a Fundaţiei sunt:

 

Yvan Philippe Ridard,
Director Financiar Orange Moldova

 

Livia GURDUZA,
Contabil Şef, Orange Moldova

 

Victor SAGAIDAC,
Director IT, Orange Moldova