Fundaţia Orange a oferit 577 de burse de studiu pentru tinerii din medii defavorizate

05.04.2018

Fundaţia Orange contribuie la consolidarea unui sistem educaţional de calitate în Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor şapte ani, Fundaţia Orange Moldova (FOM) acordă suport în cadrul proiectului „Burse pentru tineri dezavantajați” (anterior „Burse pentru tineri din instituţiile de tip internat”). Proiectul ajută tinerii din familii social-vulnerabile să-şi continue studiile după absolvirea gimnaziilor. Implementarea proiectului are un impact social major, întrucât contribuie la reducerea inegalităţii accesului la studii, facilitarea obţinerii unei profesii, dar şi integrarea mai uşoară în societate a beneficiarilor.

Julien Ducarroz, Directorul General Orange Moldova: „Orange Moldova îşi consolidează poziţia sa de actor social responsabil prin proiectele Fundaţiei Orange Moldova. Pe lângă faptul că suntem #1 la capitolul tehnologii informaţionale, ne propunem acelaşi lucru şi la capitolul incluziune socială. Astfel, am trasat câteva direcţii strategice printre care digitalizarea societăţii, educaţia digitală, susţinerea persoanelor defavorizate. Investiţia socială a FOM reconfirmă determinarea noastră de a contribui la dezvoltarea ţării şi de a-l apropia pe fiecare de ceea ce este important pentru el”.

577 de burse au fost oferite în cadrul celor şapte ediţii ale proiectului. Bursele sunt utilizate de tineri pentru acoperirea necesităţilor curente precum cazare, masă, procurare de cărţi şi instrumente necesare pentru orele practice ş.a. Regulamentul proiectului poate fi accesat pe www.eac.md sau pe www.fundatia.orange.md.

Sergiu POSTICĂ, Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova: „Proiectul „Burse pentru tineri dezavantajați” este o investiţie sustenabilă în viitorul generaţiei tinere. Prin acordarea acestui suport ne exprimăm aprecierea faţă de meritele copiilor sârguincioşi, precum şi îi încurajăm să-şi valorifice potenţialul. Anual se atestă o creştere a interesului faţă de învăţământul profesional tehnic atât din partea tinerilor, cât şi din partea angajatorilor. Noi susţinem această iniţiativă, pentru că tinerii, după absolvire, capătă o profesie şi pot activa acasă, în Moldova.”

Parteneriat pentru educaţie

Bursele au fost oferite în cadrul unei ceremonii la care au participat mai mulţi oficiali ai guvernului şi reprezentanţi ai Fundaţiei Orange Moldova. Proiectul „Burse pentru tineri dezavantajați” este implementat de Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al RM.

Monica BABUC, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: ”Aş zice că sunt burse pentru tinerii curajoşi, pentru acei tineri care ştiu să lupte mult mai mult decât alţi semeni plasaţi în condiţii mult mai bune ale vieţii. De aceea, efortul Fundaţiei Orange şi al Centrului de Informaţii Universitare este cu atât mai apreciabil şi cu atât mai susţinut de colectivul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Considerăm un lucru extraordinar când putem oferi suport anume acelor tineri care îl merită cel mai mult şi care şi-l doresc foarte mult”.

Viorica DUMBRĂVEANU, Secretar de Stat în domeniul asistenţei sociale, Ministerul Sănatăţii, Muncii si Protecţiei Sociale: ”Obiectivul acestui proiect este educaţia de calitate pentru tinerii care se confruntă cu anumite probleme de ordin social, dar dincolo de calitatea educaţiei, acest proiect realizează un drept fundamental al fiecărui copil, al fiecărui tânăr - dreptul la educaţie. Cu atât mai mult, este şi o perspectivă de durată, pentru că aceste studii, sperăm noi, o să vă dea posibilitatea şi acea perspectivă pentru angajare în câmpul muncii, şi respectiv la un trai decent şi de ce nu, la bunăstarea dvs.”.

Grupul ţintă al programului îl reprezintă tinerii, băieţi şi fete, absolvenţi ai gimnaziilor din Moldova, care doresc să-şi continue studiile la nivel secundar profesional, liceal sau mediu de specialitate.

Luminiţa GHERGHELEGIU, beneficiar al proiectului: „Sunt studentă la Colegiul Politehnic din Bălţi, la specialitatea calculatoare. Am ales această specialitate pentru că doresc să devin programator. În următorii 10 ani, aş vrea să lucrez într-o companie IT, poate chiar la Orange. Această bursă m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a oferit posibilitatea de a achita căminul şi pentru a procura rechizitele necesare pentru colegiu”.

Serghei GAVRILENCO, beneficiar al proiectului: „Sunt student la anul I la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Am ales acest colegiu pentru că sunt pasionat de electronică. Este domeniul viitorului, cu mare perspectivă. Am câştigat concursul şi este foarte de ajutor pentru mine pentru că aveam nevoie de calculator, materiale şi mi le-am procurat cu uşurinţă”.

Bursele Fundaţiei Orange – un suport absolut necesar

În ediția 2017-2018, pentru a asigura accesul la concurs mai multor tineri, condițiile de participare au fost extinse. Pe lângă absolvenții instituțiilor rezidențiale, în program au participat tineri din medii nefavorabile care au fost admiși la studii în școli profesionale, licee, colegii și centre de excelență.

Angela MUŞET, Director Executiv, Centrul de Informaţii Universitare: „Ne bucurăm nespus că ediția a șaptea a programului a fost deschisă pentru participare pentru un număr mai mare de candidați. Din totalul de 207 de participanţi, Comisia de experţi independenţi, formată din reprezentanţi ai mediului academic şi ai organizaţiilor nonguvernamentale, a selectat în bază de concurs 80 de tineri din medii social-vulnerabile, care vor beneficia de bursele FOM, în valoare de 12 mii de lei fiecare. Vreau să mulţumesc Fundaţiei Orange Moldova pentru consecvenţă, implicare şi suportul financiar semnificativ oferit pentru implementarea proiectelor sociale.”

Despre Fundaţia Orange Moldova

Fundația Orange consideră că educația are un rol important în combaterea sărăciei, reducerea șomajului și asigurarea creșterii economice durabile. Pentru a valorifica aceasta oportunitate FOM susține facilitarea accesului tinerilor la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale, dezvoltarea competențelor abilităților necesare unor buni profesioniști și încurajează activitățile de cercetare științifică. În anul 2015, Fundaţia Orange a lansat un program major la nivel naţional - „Orange Digital School”, prin intermediul căruia asigură în învăţământul din ţara noastră acces la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate. În ultimii şapte ani, Fundaţia Orange Moldova a adus peste 60 de proiecte cu impact social major, de care au beneficiat peste 300 de mii de persoane.