Fundaţia Orange a oferit tinerilor 657 de burse de studiu pentru formare profesională

16.04.2019

Fundaţia Orange contribuie la consolidarea unui sistem educaţional de calitate în Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor opt ani, Fundaţia Orange Moldova (FOM) acordă suport în cadrul proiectului „Burse pentru formare profesională”.

Proiectul are un impact social major, întrucât ajută tinerii să-şi continue studiile după absolvirea gimnaziului. Astfel, Fundația Orange Moldova contribuie la reducerea inegalității în ce privește accesul la studii, facilitează obținerea unei profesii și integrarea mai uşoară în societate a beneficiarilor.

Sergiu POSTICĂ, Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova: „Depunem mult efort prin intermediul Fundației Orange, care împlinește în acest an 10 ani de activitate. Cu suportul clienților Orange, care, de fapt, contribuie la finanțare, Fundația a reușit să ajute, direct sau indirect, fiecare al 10-lea cetățean din țară. Proiectul „Burse pentru formare profesională” este o investiţie sustenabilă în viitorul generaţiei tinere. Prin acordarea acestui suport ne exprimăm aprecierea faţă de meritele copiilor sârguincioşi, precum şi îi încurajăm să-şi valorifice potenţialul aici, în Moldova”.

Angela MUŞET, Director Executiv, Centrul de Informaţii Universitare: Anual, se atestă o creştere a interesului faţă de învăţământul profesional tehnic atât din partea tinerilor, cât şi din partea angajatorilor. Susţinem această iniţiativă, pentru că tinerii, după absolvire, capătă o profesie şi pot activa acasă. Pe parcursul celor opt ediţii am avut peste o mie de candidați, iar la 657 dintre ei le-am oferit burse. Implementarea acestui proiect este un răspuns la aşteptările şi necesităţile tinerei generaţii”.

657 de burse au fost oferite în cadrul celor opt ediţii ale proiectului. Bursele sunt utilizate de tineri pentru acoperirea necesităţilor curente precum cazare, masă, procurare de cărţi, instrumente necesare pentru orele practice etc. Regulamentul proiectului poate fi accesat pe www.eac.md sau pe www.fundatia.orange.md.

Parteneriat educațional

Bursele au fost oferite în cadrul unei ceremonii la care au participat mai mulţi oficiali din Guvern şi reprezentanţi ai Fundaţiei Orange Moldova. Proiectul „Burse pentru formare profesională” este implementat de Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al RM.

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: „E un proiect care a devenit o tradiție frumoasă. Anual, sunt oferite 80 de burse care reprezintă un număr destul de mare pentru întreg sistemul educațional. Acest proiect este cu impact asupra dezvoltării atât a tinerilor, dar cu siguranță și asupra întregii societăți”.

Viorica DUMBRĂVEANU, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: „Acest proiect oferă copiilor care se confruntă cu diferite dificultăți șansa de a face studii și, desigur, de a se integra pe piața muncii”.

Grupul ţintă al programului îl reprezintă tinerii, băieţi şi fete, absolvenţi ai gimnaziilor din Moldova, care doresc să-şi continue studiile la nivel secundar profesional, liceal sau mediu de specialitate.

Elena CHIRSANOV, elevă, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe: „Despre această bursă am aflat pe site-ul Colegiului Financiar Bancar. M-am gândit să aplic. Primul motiv ar fi că provin dintr-o familie cu mulți copii, iar al doilea este că mi-am dorit ca studiile și capacitățile mele să fie apreciate”.

Maria PASCARI, elevă, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale: „Am hotărât să depun dosarul, să-mi încerc și eu norocul. După cum vedeți, sunt deja aici și sunt foarte fericită că am reușit să fiu selectată în cadrul acestui proiect”.

Nicolae DOROGAN, student, Academia de Studii Economice a Moldovei: „Am participat pentru al 4-lea an. A fost un suport esențial, pentru că, datorită lui, am reușit să am acces mai simplu la procesul de instruire. Am reușit să acopăr anumite taxe ce țin de cazare, transport, procurarea materialelor didactice etc.”

Bursele Fundaţiei Orange – un suport absolut necesar

În cea de-a 8 ediție, au fost depuse 223 de dosare, dintre care, o Comisie de Experți Independenți, formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai mediului academic, a selectat 80 de finaliști, cărora le-au fost oferite burse a câte 12.000 lei. Finaliștii își fac studiile în 38 de instituții de învățământ profesional-tehnic din 12 regiuni ale țării. Bugetul total al burselor oferite pe parcursul celor 8 ediții este de 7.739.000 lei.

Despre Fundaţia Orange Moldova

Fundația Orange consideră că educația are un rol important în combaterea sărăciei, reducerea șomajului și asigurarea creșterii economice durabile. Pentru a valorifica această oportunitate, FOM susține facilitarea accesului tinerilor la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale, dezvoltarea competențelor și abilităților necesare unor buni profesioniști și încurajează activitățile de cercetare științifică. În anul 2015, Fundaţia Orange a lansat un program major la nivel naţional – „Orange Digital School”, prin intermediul căruia asigură învăţământului din ţara noastră acces la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate. În ultimii nouă ani, Fundaţia Orange Moldova a realizat peste 60 de proiecte cu impact social major, de care au beneficiat peste 300 de mii de persoane.