Fundaţia Orange oferă burse de excelenţă pentru profesorii de informatică din zonele rurale

13.09.2016

Eşti profesor de informatică? Ai vârsta de cel mult 35 de ani? Activezi în una din instituţiile de învăţământ din mediul rural? Acum ai şansa să obţii o bursă de excelenţă oferită de Fundaţia Orange. Până pe 17 octombrie aplică la concurs şi ai şansa să câştigi o bursă în valoare de 25 de mii de lei şi un laptop.

Centrul de Informaţii Universitare a anunţat lansarea Programului de Burse de Excelenţă pentru profesorii în IT, ediţia 2016, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova, susţinut de Ministerul Educaţiei al RM. Proiectul face parte din programul de susţinere a educaţiei digitale din Moldova „Orange Digital School”. Sub umbrela acestuia sunt implementate alte câteva proiecte majore, care vin să asigure în învăţământul din ţara noastră accesul la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale. Prin intermediul „Burse de excelenţă pentru profesorii în IT”, Fundaţia Orange şi-a propus să încurajeze şi să promoveze angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţământ rurale din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice.

Condiţii de participare în program:

La momentul aplicării la program, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
 • să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile pedagogice în informatică şi/sau altele relevante acestui domeniu;
 • să activeze în calitate de profesor de informatică într-o instituţie de învăţământ localizată în zonă rurală a RM, inclusiv centru raional (cu excepţia mun. Chişinău şi Bălţi);
 • vârsta limită a aplicanţilor să fie până la 35 de ani inclusiv;
 • să demonstreze reuşită academică.

Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente :

 • Formular de aplicare completat cu date personale (https://www.eac.md/ro);
 • Scrisoare de motivare, în care să fie expuse argumentele care au determinat alegerea făcută în favoarea angajării în calitate de profesor la o instituţie de învăţământ rurală;
 • Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă;
 • Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este cazul);
 • Extrasul de pe ordinul de angajare în calitate de profesor de informatică la o instituţie de învăţământ din zonă rurală (se prezintă atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin cumul);
 • Caracteristica instituţiei de învăţământ (este inclusă în formularul de aplicare) – se completează de către directorul instituţiei, în care este angajat aplicantul (se prezintă atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin cumul);
 • Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.

Termen limită de aplicare – 17 octombrie 2016!

Dosarele de aplicare se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau prin scrisoare recomandată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate! Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!
Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, tel: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.