Incluziunea digitală rurală – prioritate a Fundaţiei Orange Moldova

06.06.2019

Fundaţia Orange Moldova a finalizat cu succes cea de-a cincea ediţie a proiectului Incluziunea Digitala Rurală. 8000 de elevi şi profesori din 20 de instituţii preuniversitare rurale din Moldova acum au posibilitatea să-şi organizeze procesul educaţional într-un mod mult mai interactiv. Acest proiect este issmp sub umbrela Orange Digital School, programul naţional de educaţie digitală lansat de Fundaţia Orange Moldova

Selectarea instituțiilor beneficiare a avut loc prin concurs. Dosarele depuse au fost evaluate de catre un comitet de experţi independenţi.

Pentru această ediţie au depus dosarele 120 de instituţii din 32 de regiuni ale Republicii Moldova. Aplicanții trebuiau sa implementat următoarele criterii: amplasarea în zonele rurale (inclusiv suburbiile mun. Chișinău), un număr de minim 250 de elevi per instituţie, disponibilitatea de a prezenta o notă informativă despre dotarea instituției cu echipament IT, o listă de activităţi academice şi extracurriculare care au fost organizate pe parcursul ultimului an de studii şi o scrisoare de motivare din partea directorului instituţiei, prin care se explică necesitatea unui astfel de echipament pentru şcoală, precum şi la ce activităţi şcolare ar urma să fie folosit acesta.

Astfel, au fost selectate 20 de instituţii din 15 regiuni ale ţării: Anenii Noi, Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cantemir, Comrat, Criuleni, Dubăsari, Glodeni, Ialoveni, Sîngerei, Ștefan Vodă, Strășeni, Ungheni. Bunurile au fost distribuite cu ajutorul voluntarilor, angajaţi ai companiei Orange Moldova.

Timp de 5 ani, peste 83.000 de elevi și profesori din 81 instituții de învățământ din 30 de raioane ale ţării beneficiază anual de echipament digital performant oferit de către Fundaţia Orange Moldova.

Lista instituţiilor beneficiare ale proiectului „Incluziunea digitală rurală”, ediţia a V-a:

Nr. ord. Instituţia

Numărul elevilor

Localitatea Raionul
1 Liceul Teoretic "Ion Creangă" 262 s. Hîrbovăț Anenii Noi
2 Liceul Teoretic "Olimp" 359 s. Puhăceni Anenii Noi
3 Liceul Teoretic Varnița 350 s. Varnița Anenii Noi
4 Liceul Teoretic Corjeuți 368 s. Corjeuți Briceni
5 Gimnaziul "Mihai Eminescu" 276 s. Crihana Veche Cahul
6 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 350 s. Slobozia Mare Cahul
7 Gimnaziul Pitușca 341 s. Pitușca Călărași
8 Gimnaziul "Mihail Sadoveanu" 330 s. Hănăseni Cantemir
9 Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt" 456 s. Taraclia Căușeni
10 Liceul Teoretic "Todur Zanet" 473 s. Congaz Comrat
11 Gimnaziul "Ion Sârbu" 366 s. Mașcăuți Criuleni
12 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 390 s. Corjova Dubăsari
13 Gimnaziul Ciuciulea 281 s. Ciuciulea Glodeni
14 Liceul Teoretic "Aurel David" 520 s. Bardar Ialoveni
15 Liceul Teoretic Costești 543 s. Costești Ialoveni
16 Liceul Teoretic "Alexandru Agapie" 814 s. Pepeni Sîngerei
17 Gimnaziul "Ion Creangă" 346 s. Ermoclia Ștefan Vodă
18 Gimnaziul Pănășești 266 s. Pănășești Strășeni
19 Liceul Teoretic Sculeni 569 s. Sculeni Ungheni
20 Gimnaziul Costuleni 337 s. Costuleni Ungheni