Peste 200 de mii de oameni sunt beneficiarii proiectelor Fundaţiei Orange

29.12.2015

Fundaţia Orange Moldova marchează 6 ani de activitate. Cu acest prilej, în scuarul monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei, a fost lansată expoziţia de fotografii "Un monde en partage". Pozele ilustrează viaţa beneficiarilor proiectelor Fundaţiei, pe parcursul anului 2015, precum: studenţi şi profesori care au acces la tehnologii informaţionale sau beneficiază de burse, elevi cu acces limitat la resurse digitale, familii numeroase aflate în dificultate, copii cu dizabilităţi, femei victime ale violenţei domestice şi care nu au un loc de muncă etc. Expoziţia "Un monde en partage" este un îndemn la solidaritate  adresat comunităţii, iar în acelaşi timp reconfirmă statul Orange Moldova de operator social-responsabil, care contribuie prin activitatea Fundaţiei cu acelaşi nume, la dezvoltarea ţării.

Liudmila CLIMOC, Director General al Orange Moldova: "Fundaţia Orange Moldova a fost creată pentru a răspunde aşteptărilor şi necesităţilor societăţii. Aşa cum activitatea sa vine să fortifice statutul Orange Moldova de operator digital şi de companie social – responsabilă, în 2015, educaţia digitală a fost un domeniu prioritar pentru noi. Am aplicat principiul solidarităţii digitale în toate inițiativele noastre filantropice, iar acest fapt a contribuit la  ştergerea barierei digitale din ţara noastră.  Vreau să le mulţumesc clienţilor noştri pentru încrederea care ne-o acordă în fiecare zi. Datorită loialităţii lor reuşim să desfăşurăm aceste proiecte frumoase, iar împreună contribuim la dezvoltarea societăţii".

În 2015, Fundaţia Orange a iniţiat şi implementat 9 proiecte de amploare în cele 4 domenii-cheie de activitate: educaţie digitală, ajutor social populaţiei, cultură şi sănătate şi dizabilităţi. De o importanţă majoră a fost lansarea programului naţional de susţinere a educaţiei digitale, Orange Digital School. Sub umbrela acestuia s-au desfăşurat 4 proiecte majore precum: "Orange WiFi Cafe în universităţi", "Orange Lab în colegiile cu profil IT", "Incluziunea Digital-Rurală" şi "Susţinerea tinerilor profesori de informatică din zonele rurale şi Burse de excelenţă pentru cei mai buni studenţi în IT".

Sergiu POSTICĂ, Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova: "Toate proiectele desfăşurate de Fundaţia Orange au un impact major şi de durată asupra dezvoltării societăţii. În cei şase ani de activitate, Fundaţia  Orange a dezvoltat peste 50 de proiecte de care au beneficiat peste 200 de mii de peroane din Moldova. Astăzi suntem foarte bucuroşi că la  cea de a şasea aniversare, putem afirma cu mândrie că am reuşit să contribuim la asigurarea unui învăţământ de calitate, accesului la infrastructură modernă, oferirea  expertizei profesionale în domeniul IT, accesului la servicii medicale de calitate şi evenimente culturale, oferirea ajutorului social populaţiei din medii dezavantajate".

Pentru a implementa cu succes proiectele sale Fundaţia Orange stabileşte parteneriate cu autorităţile, instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale ş.a.

Angela MUŞET, Directorul Centrului de Informaţii Universitare: "Fundaţia Orange este un partener de încredere, iar împreună am realizat mai multe proiecte sociale. În ţara noastră, Fundaţia este un trend-setter, pentru că de fiecare dată aduce idei inovative şi utile pentru comunităţi şi generaţii diferite. Am convingerea că acest parteneriat va continua să aducă valoarea adăugată societăţii şi pe viitor".

Expoziţia "Un monde en partage" va fi deschisă până pe 14 ianuarie 2016.

Educaţie&Digital

Orange Digital School

Fundaţia Orange a lansat un proiect naţional de susţinere a educaţiei digitale din Moldova. Astfel, sub umbrela Orange Digital School, sunt implementate câteva proiecte majore, care vin să asigure în învăţământul din ţara noastră accesul la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Orange Wi-Fi Cafe

Fundaţia Orange a dat startul proiectului naţional în domeniul educaţiei Orange Wi-Fi Cafe în anul 2013. Acesta presupune amenajarea în stil Orange a unor spaţii din instituţiile de învăţământ superior, dotarea cu computere performante şi o plasmă de ultimă generaţie, dar şi asigurarea cu internet gratuit de la Orange. Administraţia universităţii a alocat resurse financiare pentru reparaţia spaţiului iar Fundaţia Orange - pentru achiziţionarea echipamentului tehnic, a mobilierului şi crearea conceptului de design. Tot echipamentul poate fi folosit gratuit de către studenţi şi profesori, atât pentru a accesa internetul, cât şi pentru organizarea prezentărilor sau seminarelor interactive.
Astfel, la prima etapă, cafenele Wi-Fi au fost create în incinta Universităţii Tehnice, a Universităţii de Stat şi a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". În anul curent, beneficiari ai proiectului au devenit studenţii de la Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi şi Universitatea Agrară de Stat. În curând, alte trei Orange Wi-Fi Cafe vor fi inaugurate la Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul şi Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". La finalul proiectului, acces permanent la internet gratuit şi echipament performant vor avea cca 57 de mii de studenţi şi profesori care îşi fac studiile şi predau în aceste instituţii.

Laboratoare digitale Orange

Proiectul presupune amenajarea unor laboratoare digitale în incinta colegiilor IT din ţară. Acestea sunt dotate cu articole de mobilier modern, computere performante, ecrane TV de ultimă generaţie şi conexiune gratuită la internet de la Orange. Proiectul este realizat în parteneriat cu administraţiile colegiilor şi implică investiţii comune. Astfel, instituţiile alocă resurse financiare pentru lucrările de reparaţie iar Fundaţia Orange vine cu conceptul, design-ul locaţiei şi dotarea tehnică. Primul Laborator Orange a fost inaugurat la Colegiul de Informatică din Chişinău, cca 1800 de studenţi bucurându-se de toate avantajele lumii digitale iar în curând alte 2 laboratoare IT vor fi deschise: în incinta Colegiului Politehnic din Chişinău şi a celui din municipiul Bălţi.

Incluziunea Digitală Rurală

Fundaţia Orange contribuie la incluziunea digitală a şcolilor din mediul rural, prin dotarea acestora cu echipament necesar pentru îmbunătăţirea procesului de studii. În cadrul ediţiei curente a proiectului, 20 de şcoli din zonele rurale din Moldova au primit, în bază de concurs, 20 de seturi de echipament IT: laptop, proiector şi ecran. Scopul proiectului, ai cărui beneficiari sunt peste 10,000 de elevi şi profesori, este de a contribui la diminuarea excluziunii sociale a copiilor din sate. Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova.

Burse de Excelenţă în IT şi suport financiar pentru profesorii de Informatică din zonele rurale

Fundaţia Orange Moldova susţine tinerii profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, prin oferirea în bază de concurs a 20 de granturi a câte 25,000 lei, precum şi studenţii înmatriculaţi la specialităţile IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul de studii şi implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, oferindu-le 10 burse, în valoare de 12,000 lei fiecare.

Scopul proiectului este de a promova angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţiile de învăţământ din localităţile rurale, unde se înregistrează o lipsă acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră. La fel, Fundaţia Orange motivează tinerii înmatriculaţi la specialităţile IT să înregistreze succese în domeniul tehnologiilor informaţionale, astfel contribuind la dezvoltarea lor personală şi profesională.
Proiectele aflate sub umbrela "Orange Digital School" sunt implementate în parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare.

Startup Weekend Moldova

Orange susţine revoluţia digitală din ţara noastră, oferind noi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, în special în rândul tinerilor. Pentru a şasea oară consecutiv, compania a susţinut,  în calitate de partener general, desfăşurarea Startup Weekend Moldova. Competiţia reprezintă un exerciţiu practic pentru tinerii care visează să devină antreprenori în domeniul IT.
La concurs au participat cca 90 de tineri, printre care programatori, designeri, specialiști în marketing și dezvoltarea afacerii, dar și un număr mare de studenţi. Participanții au avut la dispoziție 54 de ore pentru a dezvolta un proiect în domeniul aplicațiilor online sau mobile.
Într-un final, 17 proiecte de afaceri au fost prezentate în fața juriului. Trei echipe care au generat cele mai interesante idei au beneficiat de premii băneşti şi gadgeturi din partea companiei.

Burse pentru tinerii din instituţiile de tip internat

Scopul proiectului este de a contribui la şcolarizarea tinerilor care provin din medii nefavorabile şi de a reduce inegalitatea în privinţa accesului la studii pentru a obţine o profesie şi a se integra mai uşor în societate, ca membri deplini ai acesteia. În cadrul proiectului, Fundaţia a oferit 80 de burse a câte 12,000 lei fiecare, pentru anul de studii 2015 – 2016 tinerilor care au absolvit o instituţie de tip internat în vara anului 2015, pentru a-şi continua studiile la cursuri profesionale, şcoli de meserii, şcoli sau licee profesionale, colegii sau universităţi. Beneficiarii burselor au fost selectaţi în bază de concurs şi în dependenţă de reuşita academică. Bursa este alocată în trei tranşe şi este destinată acoperirii necesităţilor curente ale tinerilor pe durata anului de învăţământ: cazare, masă, procurare de cărţi şi instrumente necesare pentru orele practice. La cinci ani de la lansarea proiectului, Fundaţia Orange a oferit peste 400 de burse la cca 210 beneficiari. Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar şi logistic al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinerea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Burse de Merit

Proiectul are drept scop încurajarea performanţelor academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova, prin oferirea în bază de concurs a 50 de Burse de Merit, în valoare de 12,000 lei fiecare.
Cei 50 de învingători au fost selectaţi de către o Comisie independentă de Experţi, constituită din reprezentanţi ai comunităţii academice, ca urmare a evaluării dosarelor de aplicare, a prestaţiei candidaţilor la un test de cultură generală. Doar la ediţia curentă şi-au depus dosarele 257 de studenţi şi masteranzi de la 16 instituţii universitare din Moldova. În rezultatul evaluării dosarelor de aplicare, a prestaţiei candidaţilor la un test de cultură generală, 35 de studenţi din ultimul an de studiu, ciclul licenţă şi 15 masteranzi au devenit finalişti ai programului Burse de Merit.
Tradiţional, concursul s-a desfăşurat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC "Moldova Agroindbank" şi al Orange Moldova, fiind implementat de Centrul de Informaţii Universitare.

Ajutor social populaţiei

Femeile acţionează şi câştigă

Studiile arată că fiecare a patra femeie din Republica Moldova este victimă a violenţei în familie: fizică, sexuală, psihologică sau economică. Una din cele mai eficiente modalităţi de prevenire a acestui fenomen, dar şi un element important în reabilitarea acestor femei este angajarea în câmpul muncii: independenţa financiară în raport cu soţii sau partenerii lor reduce esenţial vulnerabilitatea femeilor şi riscul de a deveni victime ale violenţei în familie.

Scopul proiectului este să susţină femeile vulnerabile, victime ale violenţei în familie, prin facilitarea accesului la servicii de consiliere şi instruire profesională, medierea procesului de angajare, dar şi oferirea de granturi non-cash pentru procurarea de echipament, instrumente necesare pentru angajarea în câmpul muncii sau pentru lansarea propriei afaceri. Doar în 2015, de serviciile acordate în cadrul proiectului au beneficiat 270 de femei din 4 regiuni de Nord ale ţării: Edineţ, Râşcani, Făleşti şi Glodeni. Fundaţia Orange a oferit 52 de granturi pentru iniţierea afacerilor de familie. Astăzi femeile gestionează afaceri individuale în domenii de activitate precum: croitorie, creșterea păsărilor sau a animalelor, servicii de frumuseţe etc. 
Proiectul a fost lansat în 2011 şi implementat de către Asociaţia Obştească Demos, cu suportul financiar al Fundaţiei Orange. Partenerul proiectului este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Şi tu poţi fi Moş Crăciun

Timp de 4 ani, Fundația Orange Moldova a ajuns în casele a 250 de familii numeroase din toate raioanele Republicii Moldova, în care sunt educați cca 2000 de copii. În această ediţie, care este și ultima, Fundația Orange Moldova a susținut 50 de familii numeroase din Sângerei, Râşcani, Glodeni, Făleşti, Dubăsari, Nisporeni şi Călăraşi. Scopul proiectului este de a contribui la bunăstarea familiilor cu mulți copii din țară, prin oferirea de bunuri de strictă necesitate în gospodărie: obiecte de uz casnic, electrocasnice și articole de mobilier. Necesităţile familiilor beneficiare au fost identificate împreună cu specialiştii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, astfel încât să răspundă cerinţelor exacte ale acestora. La distribuirea bunurilor au participat şi voluntarii companiei Orange.
Proiectul a fost implementat de Centrul de Informaţii Universitare în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova.

"A chance for life"

Fundaţia Orange răspunde necesităţilor stringente din domeniul ocrotirii sănătăţii din Moldova iar proiectul "A chance for life" este un exemplu elocvent în acest sens. Prin intermediul acestei iniţiative a Fundaţiei Orange, acum, Institutul Mamei şi a Copilului, instituţia de nivel republican în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei, dispune de încă o sală modernă de naşteri, dotată cu echipament medical de ultimă generaţie. Datorită dotărilor performante, anual, cca 500 de copii din ţara noastră vor veni pe lume în condiţii mai sigure.
Până acum investiţiile companiei Orange şi cele ale Fundaţiei Orange în domeniul ocrotirii sănătăţii depăşesc suma de 33 de milioane de lei iar circa 20 de mii de persoane beneficiază de ele anual.

Opera şi Baletul – mai aproape de copiii dezavantajaţi

În 2010, Fundaţia Orange a lansat un parteneriat în domeniul culturii cu Teatrul Naţional de Operă şi Balet şi Societatea Culturală "Vatra", care are o experienţă de peste 20 de ani în dezvoltare şi promovare a valorilor culturale autohtone în Republica Moldova. În cadrul parteneriatului a fost iniţiat proiectul "Opera şi Baletul, mai aproape de copiii defavorizaţi", prin intermediul căruia Fundaţia Orange Moldova îşi propune să familiarizeze copiii din şcolile de tip internat cu opera şi baletul, genuri de artă mai puţin populare în Republica Moldova. În 2015, peste 1000 de copii au fost invitaţi de Fundaţia Orange Moldova şi Societatea Culturală "Vatra" la Chişinău pentru a urmări gratuit spectacolul de balet "Cipollino", prezentat de către artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet şi fiind unul din cele mai preferate şi interpretate balete din lume. Proiectul este realizat cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova.

Spectacol de divertisment "Copilărie, dulce feerie"

Pentru a marca Ziua Internaţională a copiilor, Fundaţia Orange Moldova, împreună cu Societatea Culturală Vatra, organizează anual un spectacol cu genericul "Copilărie, dulce feerie" pentru copiii din instituţiile de tip internat din toate raioanele ţării. În fiece an, circa 1600 de copii, precum şi profesorii şi părinţii acestora, participă la eveniment.
Scopul proiectului este de a integra copiii defavorizaţi în circuitul cultural autohton, pentru a comunica şi socializa cu semenii lor din alte şcoli.

Orange Cinema Tour

Pentru a promova arta cinematografică şi divertismentul în regiunile Moldovei, Orange Moldova a invitat  familiile să împărtăşească împreună momente speciale în 6 oraşe ale ţării: Ungheni, Fălești, Edineț, Cahul, Leova și Ceadâr Lunga. Pe lângă activităţile distractive, cei interesaţi să cunoască mai multe informaţii despre utilizarea internetului pe smartphone au avut posibilitatea să participe la seminare gratuite dedicate, organizate de voluntarii Orange. Trainingurile s-au bucurat de un succes enorm iar participanţii au primit sfaturi utile şi răspunsuri la toate întrebările.
Pe parcursul a 4 ediţii, locuitorii din peste 20 de orașe din țară au devenit beneficiari ai proiectului Orange Cinema Tour.

Armin Van Buuren la Chişinău

Orange Moldova a adus într-un concert incendiar pe Dj#1 Armin Van Buuren. Legendarul artist, considerat pentru al cincilea an consecutiv cel mai tare DJ, a oferit o seară explozivă şi un show de excepţie pentru toţi împătimiţii de muzică electronică.

Programul intern de voluntariat "Ne Pasă"

Lansarea Fundaţiei a contribuit semnificativ la consolidarea angajamentului de responsabilitate social-corporativă a companiei Orange Moldova. Prin intermediul programului "Ne Pasă", angajaţii Orange dedică o parte din timpul liber copiilor defavorizaţi. Voluntarii organizează pentru copii activităţi artistice, traininguri, le vorbesc despre cum să îşi aleagă profesia potrivită, cum să scrie un CV, cum să se afirme în societate, sau, pur şi simplu, stau de vorbă cu ei. Programul de voluntariat s-a născut în 2010, din dorinţa angajaţilor de a se implica cu propriile forţe la desfăşurarea proiectelor sociale ale fundaţiei şi ale companiei. Anual, cca 10% din angajaţii companiei participă în proiecte de voluntariat.

În 2015, voluntarii Orange au organizat treninguri de instruire pentru copiii din şcolile profesionale şi cele de tip internat, au participat la distribuirea bunurilor în campania "Şi tu poţi fi Moş Crăciun" şi a echipamentului IT în cadrul proiectului Incluziunea Digitală Rurală, s-au implicat activ la organizarea şi desfăşurarea spectacolelor pentru copiii defavorizaţi prin intermediul proiectelor "Opera şi Baletul – mai aproape de copiii dezavantajaţi" şi Spectacol de divertisment "Copilărie, dulce feerie".