Alfabetizare digitală

Alfabetizare Digitală este un curs acreditat de formare profesională continuă, elaborat cu suportul financiar al Fundației Orange Moldova, care își propune să formeze și să dezvolte competențele digitale de bază ale cadrelor didactice din învățământul general.

În cadrul programului Alfabetizare Digitală, profesorii se familiarizează cu noile tehnologii și instrumente digitale şi explorează modalități inovatoare de utilizare a acestora în procesul de predare-învățare-evaluare.

În perioada anilor 2020 – 2023, de curs au beneficiat peste 25 mii de profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal și peste 10 mii educatori.  

Programul Național de Alfabetizare Digitală este implementat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul financiar al USAID, Suediei și Marii Britanii prin Proiectul Tehnologiile Viitorului și al Fundației Orange Moldova.