Women Digital Center

Fundația Orange Moldova

Women Digital Center este un proiect de educație digitală și antreprenorială pentru femeile și tinerele din Republica Moldova – proiect implementat de Centrul de Informații Universitare, cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă tinerele și femeile din zonele rurale și urbane ale Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani, care doresc să beneficieze gratuit de instruiri în domeniul digital şi antreprenorial, pentru ca ulterior să îşi poată lansa sau promova o mică afacere sau dezvolta abilităţi necesare şi relevante pe piaţa muncii.

La nivel internațional, Women Digital Center – program de educație digitală gratuită pentru femei – demarat de Fundația Grupului Orange în anul 2015, inițial acoperea careva dintre țările Europei, Africa și Orientul Mijlociu. În prezent, sunt 320 de Centre Digitale care operează în 23 de țări, cu peste 40.000 de beneficiare. În Europa, de program beneficiază: Franța, Spania, Polonia, România și Moldova.


În Moldova, proiectul a startat în noiembrie 2019 cu 3 ONG-uri din diferite regiuni ale țării:

 1. Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul
 2. Asociația Obștească CONSENS – Sîngerei
 3. Asociația Obștească FĂCLIA – Ungheni

Cu susținerea Fundației Orange Moldova, acestea au amenajat spații dedicate educației digitale, pentru a instrui femei și fete, astfel ca, în rezultatul proiectului, participantele să poată utiliza cu ușurință instrumente digitale pentru administrarea și promovarea unei afaceri.

În cel de al II-lea an de proiect, ediția 2020-2021, inițiativei i s-au alipit alte 2 ONG-uri:

 1. Asociația Femeilor de Afaceri din mun.Bălți
 2. Asociația Obștească „Tineretul Găgăuziei”, mun.Comrat

Extinderea numărului de centre digitale, de la 3 la 5, a fost posibilă grație suportului financiar al Orange Moldova și al Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia.

Actualmente, toate cinci centre sunt active.

Pe parcursul celor 3 ediții complete, pentru implementarea proiectului, ONG-urile – partenere au primit anual grant sub formă de resurse financiare, precum și de echipament digital relevant activităţii educaţionale.

Centrele-partenere din regiuni, pe parcursul a 6 luni per ediție, au realizat activitățile planificate în concordanță cu obiectivele proiectului. Respectiv, au desfășurat instruiri pentru femeile și fetele interesate din comunitate.

În ediția a II-a de proiect, Curriculum ul cursului de instruire a fost extins: de la 2 module (unul – pe antreprenoriat și unul – pe digital), la 4 module.


Astfel, training-urile (format online și offline) sunt axate pe următoarele 4 module de bază:

 • Alfabetizarea digitală
 • Inițierea în antreprenoriat
 • Promovarea online a afacerii
 • Aplicaţii utile şi crearea unui website

Așadar, în total 2275 de femei au beneficiat de cursuri gratuite în cadrul a trei ediții consecutive ale proiectului.


Date statistice / 3 ediții :

EDIȚIA: BENEFICIARE Total:
1. Ediția I-a (2019-2020) / 3 WDCs 607
2. Ediția a II-a (2020-2021) / 5 WDCs 1024
3. Ediția a III-a (2021-2022) / 5 WDCs 644
T O T A L: 2275

Ediția: 2021-2022

În ciclul III de activitate, proiectul și-a propus dezvoltarea și optimizarea, în cadrul a 5 ONG-uri plasate în regiunile Republicii Moldova, a spațiului creat, dedicat educației digitale pentru femei, denumit ”Women Digital Center” sau ”Centrul Digital pentru Femei” (WDC), precum și fortificarea parteneriatului inițiat cu cei 5 parteneri regionali, în vederea recrutării și a instruirii grupului țintă.

Pentru implementarea proiectului, ONG-urile au primit un grant în formă de resurse financiare în valoare de a câte 180.000 lei.

Ca rezultat, 5 centre digitale, pe parcursul a 6 luni, au instruit un număr cumulat de 644 de doamne și domnișoare.

Date statistice / ediția 2021-2022 :

## NUME: GRUPURI Total: BENEFICIARE Total:
1. WDC Ungheni 10 157
2. WDC Sîngerei 8 134
3. WDC Cahul 7 117
4. WDC Bălți 6 120
5. WDC Comrat 8 116
T O T A L: 39 644

Oportunități de Grant în cadrul WDC

Mini Grant-uri: În 2021 Fundația Orange Moldova a startat o frumoasă inițiativă, adițională, adresată, în special, beneficiarelor proiectului WDC – Concursul de Granturi Mici pentru Femei. Competiția vine să complinească, prin oferirea de granturi în valoare de a câte 20.000 lei, susţinerea și încurajarea finalistelor – în lansarea unei afaceri sau dezvoltarea/optimizarea afacerii existente, precum și creșterea oportunităților economice ale acestora.


Grantul financiar este destinat pentru:

 1. achiziționare de echipament tehnologic, utilaj, instrumente de lucru și alte bunuri aferente ciclului operațional; și/sau
 2. finanţare a cursurilor de calificare / reprofilare sau dezvoltare profesională.

Condiția indispensabilă pentru finaliste este capacitatea de co-finanțare în mărime de minim 10% din bugetul investiţional total necesar pentru realizarea ideii de afaceri propuse.


Amazing Women Award: Pe lângă competițiile anunțate la nivel de țară, beneficiarele WDC, fiind instruite în cadrul proiectului, au posibilitate să participe și să devină câștigătoare în concursuri de granturi la nivel internațional, cum este Amazing Women Award – competiție anunțată direct de Fundația Grupului Orange – grant în sumă cumulată de 10.000 euro per țară parte în proiect.