Women Digital Center

Descriere: Women Digital Center este un proiect de educaţie digitală şi antreprenorială pentru femeile din Moldova. La prima etapă, trei organizaţii non guvernamentale sunt selectate în bază de concurs. Acestea primesc un grant sub formă de echipament digital şi suport financiar. De asemenea, ONG-urile participă gratuit la o serie de instruiri în domeniul digital şi antreprenorial. Ulterior, facilitatorii din fiecare ONG livrează cunoştinţele şi abilităţile dobândite femeilor care doresc să intre sau să se menţină pe piața muncii din țară, inclusiv, să se lanseze în afaceri, prin dezvoltarea abilităților profesionale și a competențelor de utilizare a instrumentelor digitale.

Scopul instruirilor este ca, în final, beneficiarele să-şi dezvolte abilităţile digitale şi antreprenoriale, devenind capabile să-și lanseze, administreze și promoveze o mică afacere. 

Beneficiari: 600 de femei din 3 regiuni ale ţării

Parteneri: Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange.