Condiţii mai bune de viaţă pentru copiii de la Centrul de Plasament Temporar din Bălţi